Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty và Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I, triển khai kế hoạch quý II/2012

Sáng 29/3/2012, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty và Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I, triển khai kế hoạch quý II/2012.

Các đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên trưởng, Kiểm soát viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ Tổng công ty; Giám đốc Ban quản lý, Ban điều hành dự án; Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các đơn vị thành viên, Hiệu trưởng Trường TCKT-NV Hải Phòng; Các đ/c cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

     

Đ/c Nguyến Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo HN


Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT phát biểu kết luận tại HN

Hội nghị được nghe báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012; báo cáo kiểm điểm nhiệm vụ SXKD quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2012; ý kiến phát biểu của các phòng ban đơn vị bổ sung cho các bản báo cáo và những trao đổi thẳng thắn giữa các đơn vị trong Tổng công ty qua đó toàn Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch SXKD quý II tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2012.


Đ/c Khúc Văn Tĩnh – Kiểm soát viên trưởng báo cáo công tác quản lý phần vốn góp của TCT tại các đơn vị


Đ/c Lương Thị Thủy – Kế toán trưởng báo cáo công tác tài chính

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn