Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện theo thông báo số 34/TB và hướng dẫn ngày 2/3/2016 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc được phân bổ, giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), sáng ngày 10/3/2016, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Các đồng chí đại biểu đại diện UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đến dự, chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn Hội nghị.

Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 160 cử tri là các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCT; Trưởng Ban kiểm soát; các đ/c Trưởng, Phó các phòng ban TCT; Chánh, Phó Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn TCT; các đ/c Bí thư Đảng ủy (Bí thư Chi bộ), Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên cùng toàn thể CBCNV Cơ quan Tổng công ty.


Các cử tri về dự Hội nghị

Trước đó, tại Hội nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty ngày 09/3/2016 đã thống nhất giới thiệu đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đ/c Lê Trung Kiên phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với đ/c Lê Trung Kiên, người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, Hội nghị đã thống nhất cao với 100% cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).


100% cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu đ/c Lê Trung Kiên tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của Tổng công ty để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng diễn ra ngay sau đó, đ/c Lê Trung Kiên cũng đã được 100% đại biểu tham dự nhất trí biểu quyết tán thành giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).


Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT chủ trì Hội nghị Ban lãnh đạo TCT mở rộng …


Hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu đ/c Lê Trung kiên tham gia ứng cử HĐND thành phố

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn