Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Lớp huấn luyện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Ngày 08/11/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Lớp huấn luyện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho cán bộ quản lý điều, hành sản xuất tại các Công ty con, Công ty liên kết thuộc Tổng công ty. 80/80 học viên là cán bộ quản lý, điều hành sản xuất tại các Công ty con, Công ty liên kết đăng ký lớp học đã về dự đầy đủ. Ông Phạm Quang Tường – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo lớp học.

Phó Tổng giám đốc TCT Phạm Quang Tường phát biểu chỉ đạo lớp học

Các ông Hoàng Quang Nhu – Cục Phó Cục quản lý hoạt động Xây dựng, Trưởng tiểu ban Quản lý dự án ATVSLĐ – Bộ Xây dựng, ông Phạm Đức Hinh – Trưởng Phòng An toàn lao động, Cục quản lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng, ông Lê Văn Tin – Trưởng phòng quản lý thiết bị, Giảng viên trường Đại học XD Hà Nội đã tới dự và truyền đạt những nội dung chương trình lớp học.


Ông Hoàng Quang Nhu – Cục Phó Cục quản lý hoạt động Xây dựng truyền đạt nội dung bài giảng tại lớp học


Ông Phạm Đức Hinh – Trưởng Phòng ATLĐ, Cục quản lý hoạt động XD – Bộ Xây dựng truyền đạt nội dung bài giảng tại lớp học


Ông Lê Văn Tin – Trưởng phòng QLTB, Giảng viên trường Đại học XD Hà Nội truyền đạt nội dung bài giảng tại lớp học

Lớp học nhằm triển khai các nội dung tuyên truyền giáo dục, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn, phổ biến các kiến thức pháp luật, thông tư về công tác quản lý an toàn lao động trong ngành xây dựng với các nội dung chính: “Quy phạm an toàn lao động và vệ sinh lao động”; “Kỹ thuật thi công và xử lý tình huống phòng ngừa tai nạn”; “Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động” và Thảo luận các tình huống dễ gây tai nạn trong thi công xây dựng.


Các học viên đăng ký lớp học về dự học đông đủ

Sau buổi học, các học viên được hiểu sâu hơn về công tác quản lý an toàn lao động, các kỹ thuật thi công và xử lý tình huống phòng ngừa tai nạn và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kết quả kiểm tra trắc nghiệm sau buổi học có 80/80 học viên tham gia dự học đã được cấp chứng chỉ an toàn lao động và vệ sinh lao động.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn