Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 13/9/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tạp chí Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy với chủ đề “An toàn PCCC tại công sở và trong gia đình”. Đây là hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, trang bị thêm những hiểu biết về PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho CBCNV Tổng công ty.
Dự tập huấn, tuyên truyền có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, CBCNV Cơ quan Tổng công ty; các đồng chí Lãnh đạo, CBCNV các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
 


Các học viên về dự tập huấn, tuyên truyền PCCC

Qua tập huấn, tuyên truyền, các học viên được trang bị, nâng cao nhận thức, hiểu biết thêm về công tác an toàn phòng chống cháy nổ: các tác nhân gây cháy, nổ; các biện pháp, thiết bị an toàn phòng chống cháy, nổ; công tác cứu hộ cứu nạn khi sảy ra sự cố cháy nổ: phát hiện, báo động, tham gia chữa cháy bằng các công cụ, thiết bị chữa cháy và các kỹ năng để sống sót khi gặp sự cố cháy nổ, phục vụ công tác an toàn phòng chống cháy nổ và có biện pháp xử lý chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

antalya bayan escort
Free Porn