Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng: Tổng kết công tác SXKD năm 2009, trển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2010

Sáng 19/02/2010 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2009, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2010.

Đ/c Trần Văn Sơn – Thứ trưởng BXD


Đ/c Đan Đức Hiệp – Phó Chủ tịch UBND TP HP

Đ/c Trần Văn Sơn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đ/c Đan Đức Hiệp – Thành ủy viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả SXKD năm 2009: giá trị SXKD 3.398 tỷ đồng, đạt 101% KH năm, tăng 9% so với năm 2008. Doanh thu 2.328 tỷ đồng, đạt 101% KH năm, tăng 8% so với năm 2008. Thu hồi vốn 1.601 tỷ đồng, đạt 100% KH năm, tăng 7% so với năm 2008. Nộp ngân sách 68 tỷ đồng, đạt 102% KH năm, tăng 4% so với năm 2008. Thu nhập bình quân 2,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 113% KH năm, tăng 17% so với năm 2008.
 

Đ/c NGuyễn Tiến Thành – TGĐ TCT báo cáo kết quả SXKD năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Năm 2010, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đề ra mục tiêu giữ vững và phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực xây lắp, tiếp cận các dự án có quy mô lớn. Chỉ đạo, điều hành các dự án đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng và an toàn lao động để giữ vững và phát triển thương hiệu của Tổng công ty; duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững; đẩy mạnh công tác đầu tư để tạo vốn và tài sản nhằm chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh; tập trung cho công tác đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng cho yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; tổ chức phát động phong trào thi đua ở các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, ổn định việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ CNVC- lao động. Các mục tiêu năm 2010: giá trị sản xuất kinh doanh 3.775 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2009; doanh thu 2.560 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2009; Thu hồi vốn 1.729 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2009; Nộp ngân sách 73 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2009. Thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 19% so với năm 2009.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đan Đức Hiệp đã biểu dương những cố gắng lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của năm 2009. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục một số tồn tại trong quá trình phát triển, cần tập trung công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với hướng phát triển mới, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
 

Đ/c Trần Văn Sơn – Thứ trưởng BXD, trao Huân chương Lao động hạng Hai và Ba cho đ/c Nguyễn Huy Hoàn-Chủ tịch HĐQT và đ/c Nguyễn Tiến Thành-TGĐ Tổng Công ty

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Văn Sơn trao tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì cho đ/c Chủ tịch HĐQT, Huân Chương Lao động hạng Ba cho đ/c Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, trao tặng Cờ thi đua của và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân trong Tổng Công ty đã có thành tích xuất sắc Trong sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    

Đ/c Trần Văn Sơn – Thứ trưởng BXD trao Bằng khen của Chính phủ, Cở thi đua của BXd cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của TCT

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Đan Đức Hiệp trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung đoàn tự vệ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phòng trào thi đua quyết thắng ngành Quân sự thành phố năm 2009; trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Thí nghiệm và Khảo sát Xây dựng Bạch Đằng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009.

Đ/c Đan Đức Hiệp – Phó CT UBND TP Hải Phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho TCT và Trung tâm TN&KSXD Bạch Đằng
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn