Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do 02 cơn bão số 10, số 11 gây ra

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về tổ chức ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do 02 cơn bão số 10 và số 11 gây ra và triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17/10/2013 đến 18/11/2013.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm với nhân dân Miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn, sớm khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ người dân ở vùng bão lũ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã ký công văn số 477/BDCC-TCLĐ ngày 7/10/2013 kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVLĐ trong toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại trong 02 cơn bão gây ra.

Qua đợt kêu goi ủng hộ hàng trăm lượt cán bộ CNV trong toàn Tổng công ty đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi, trong đó 100% CBCNV Cơ quan Tổng công ty đã cùng trích 01 ngày lương với tổng số tiền là 42.900.000đ. Ngày 15/10/2013 số tiền trên đã được BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng kịp thời chuyển tới cho đồng bào bị bão lũ Miền Trung.

Đây là một hoạt động truyền thống của tập thể CBCNV Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Với hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng hy vọng góp phần giảm nhẹ thiệt hại vật chất và nỗi đau tinh thần cho đồng bào vùng mưa lũ, giúp người dân nhanh chóng khắc phục tổn thất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.