Tổng giám đốc Tổng công ty kiểm tra công trường dự án Cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp

Ngày 17/8/2015, Tổng giám đốc Lê Trung Kiên đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Gói thầu số 8A – Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, cùng đi có Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn và lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Lãnh đạo TCT kiểm tra công trường dự án Việt Tiệp

Gói thầu số 8A (Xây dựng khối nhà chính đơn nguyên 4, 5, 6 và thiết bị xây lắp – Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) có giá trị hợp đồng hơn 438 tỷ đồng do Sở Y tế Hải Phòng làm chủ đầu tư. Địa điểm thi công: tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tiến độ thi công: 780 ngày. Liên danh Nhà thầu thi công: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Sông Hồng, Công ty cổ phần Công nghệ Quốc gia. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tham gia thi công khối nhà chính đơn nguyên số 6 với giá trị hơn 250 tỷ đồng (tương đương hơn 57% giá trị gói thầu).


Đơn vị thi công triển khai ép cọc đại trà

Đến hiện tại, trên công trường dự án, Tổng công ty đang triển khai thi công ép cọc đại trà và các công việc khác. Ban điều hành đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và vật tư thi công đáp ứng đúng tiến độ theo yêu cầu của dự án.


Đ/c Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp tại VP BĐH dự án

Chủ trì cuộc họp tại Văn phòng Ban điều hành dự án, ông Lê Trung Kiên đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai thi công của Ban điều hành và đơn vị thi công. Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành tiếp tục phát huy vai trò quản lý điều hành, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thi công với tinh thần quyết tâm cao nhất, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đáp ứng tốt các yêu cầu của dự án.


Công trường dự án
antalya bayan escort
Free Porn