Tổng giám đốc Tổng công ty kiểm tra công trường dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn

Ngày 01/4/2015, Tổng giám đốc Lê Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn cùng lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đi kiểm tra công trường thi công dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Tổng giám đốc Lê Trung Kiên cùng đoàn công tác kiểm tra tại công trường dự án

Tại hiện trường, Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những công việc mà Ban điều hành cùng các đơn vị thi công đã và đang thực hiện đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của dự án.Tổng giám đốc Lê Trung Kiên làm việc với đại diện Thầu chính JGSC và …


… chủ trì cuộc họp tại Văn phòng BĐH dự án

Sau khi kiểm tra công trường dự án và làm việc với đại diện Tổng thầu JGSC, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp giao ban với Ban điều hành và các đơn vị thi công dự án về tiến độ thi công Gói thầu CVL4C-A500,A600. Đến tháng 04/2015, khối lượng thi công đạt 35%, đáp ứng đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thầu chính đánh giá cao. Giai đoạn tới, khối lượng công việc là rất lớn, Tổng giám đốc yêu cầu BĐH phát huy vai trò quản lý, điều hành chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đáp ứng đủ yêu cầu về thiết bị, nhân lực bám sát các mốc tiến độ để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Một số hình ảnh đoàn công tác kiểm tra công trường và công tác thi công dự án