Tổng giám đốc Tổng công ty kiểm tra công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Sáng 19/3/2015, Tổng giám đốc Lê Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn cùng lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1.

Tổng giám đốc Lê Trung Kiên cùng đoàn công tác kiểm tra tại công trường dự án

Tại hiện trường, Tổng Giám đốc Lê Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao những công việc mà Ban điều hành cùng các đơn vị thi công đã và đang thực hiện đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của dự án.


Tổng giám đốc Lê Trung Kiên làm việc với đại diện Tổng thầu TOA tại công trường và …


… chủ trì cuộc họp tại Văn phòng BĐH dự án

Sau khi kiểm tra công trường dự án và làm việc với Tổng thầu TOA, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp giao ban với Ban điều hành và các đơn vị thi công dự án (Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 và Công ty CP Xâyd ựng Bạch Đằng 234) về tiến độ thi công hạng mục “Civil & Architectural Works for Power Block and FGS Areas”. Đến hiện tại, công tác thi công tại dự án đáp ứng đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua báo cáo của Ban điều hành cũng như các đơn vị về công tác thi công thời gian qua, khối lượng công việc và phương án thi công triển khai trong thời gian tới, Tổng giám đốc yêu cầu BĐH phát huy vai trò quản lý, điều hành chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đáp ứng đủ yêu cầu về thiết bị, nhân lực bám sát các mốc tiến độ để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Bên cạnh đó cần đặc biệt coi trọng công tác An toàn lao động, công tác hồ sơ và quản lý chất lượng.

Một số hình ảnh đoàn công tác kiểm tra công trường và công tác thi công dự án

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn