Tổng Giám đốc Tổng công ty kiểm tra công trường thi công Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Sáng 25/02/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Trọng Khải chỉ đạo công tác thi công tại công trường

Qua kiểm tra hiện trường và báo cáo của Ban điều hành dự án, Tổng giám đốc ghi nhận, biểu dương Ban điều hành cùng các đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng trong thời gian qua, quyết tâm đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án. Tính đến ngày 24/02, khối lượng công việc thực hiện trên công trường đạt trên 50% tổng giá trị hợp đồng, đạt tiến độ yêu cầu, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động: các công tác san lấp mặt bằng, phạm vi cọc bê tông cốt thép cơ bản được hoàn thành; cơ bản hoàn thành các hạng mục bể trong dây chuyền nhà máy. Hiện tại đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nhà điều hành, nhà thiết bị, các công trình phụ trợ, hạ tầng giao thông nội bộ và cảnh quan toàn bộ nhà máy.


Các hạng mục bể đã cơ bản hoàn thành

Các mốc tiến độ dự kiến tiếp theo: 31/7/2017 hoàn thành các hạng mục chính trong dây chuyền, bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện công tác lắp máy; 31/10/2017 hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng để tiến hành chạy thử và 31/12/2017 bàn giao nhà máy đưa vào sử dụng.

Để đạt được các yêu cầu tiến độ nêu trên, Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cùng các đơn vị thi công nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bên cạnh đó đặc biệt chú trọng chất lượng công trình và đảm bảo an toàn lao động./.


Hạng mục Nhà điều hành đang được triển khai hoàn thiện