Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra tiến độ công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão Haiyan

Sáng 13/11/2013, Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng đã kiểm tra tiến độ thi công tại công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão Haiyan.

Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng cùng đại diện Nhà thầu Huyndai kiểm tra công trường Nhà máy

Sau khi kiểm tra công trường và làm việc với Tổng thầu Huyndai, Tổng giám đốc đã làm việc với Ban điều hành và các đơn vị thi công các hạng mục Gói thầu Civil A và Building A. Tính đến thời điểm hiện tại, Gói thầu Civil A đạt 128,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch so với yêu cầu của dự án, Gói thầu Building A đạt 67 tỷ đồng, đạt yêu cầu tiến độ của dự án. Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị (Công ty Cổ phần Bạch Đằng 201, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 234, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5) tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị thi công, bám sát các mốc tiến độ, thực hiện tốt yêu cầu tiến độ chung của dự án.

Tại buổi làm việc, Tổng giám chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định nơi ăn nghỉ, văn phòng làm việc của cán bộ Ban điều hành, đảm bảo công tác điều hành sản xuất đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Một số hình ảnh Tổng giám đốc kiểm tra tại công trường


google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn