Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra và làm việc tại công trường xây dựng Gói thầu NT-1.5B – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

Ngày 16/10/2013, Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng đã kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục Gói thầu NT-1.5B thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án TP Nha Trang.

Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng kiểm tra công tác thi công tại Công trường

Sau khi kiểm tra công trường và làm việc với Chủ đầu tư, Tổng giám đốc đã họp kiểm điểm tiến độ thi công các hạng mục Gói thầu NT-1.5B. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công gói thầu đạt 50%, khối lượng chủ yếu còn lại là 870m cống hộp 3x2m. Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực: đẩy nhanh công tác đắp đất hoàn trả tuyến cống tròn D2000; kết thúc phần xây dựng 02 cụm trạm bơm 7 và 10 trước 30/10/2013; nhanh chóng kết thúc công tác xử lý nền đường 28 để có mặt bằng triển khai thi công tiếp hạng mục cống hộp 3x2m, đảm bảo cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước Tết Âm lịch và kết thúc dự án trước 30/4/2014.


Thi công đắp đất hoàn trả tuyến cống tròn D2000
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn