Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016

Ngày 05/01/2017, tại trụ sở Công an thành phố, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799 thành phố) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố; đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc khối 10 Ban chỉ huy quân sự trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố.
Trong năm 2016, Ban chỉ đạo 799 thành phố nói chung và Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP nói riêng đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là thực hiện mục tiêu “3 giảm, 2 không” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời, không vi phạm môi trường), đồng thời thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị và chủ trương của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an.


Tổng công ty vinh dự nhận Giấy khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP luôn quán triệt sâu rộng đến CBCNV và đã thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng thành phố, của Ban chỉ đạo 799 thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016. Ghi nhận thành tích đó, tại Hội nghị Tổng Công ty đã vinh dự được nhận Giấy  khen của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tiếp tục sát cánh cùng với Ban chỉ đạo 799 thành phố quyết tâm đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2017./.

antalya bayan escort
Free Porn