Trung đoàn tự vệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tham gia lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013

Sáng 28/02/2013, Trung đoàn tự vệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – 01 trong khối 10 Đơn vị tự vệ và các đơn vị trong khối cùng các đơn vị: Trung đoàn DBĐV 836, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34; Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật – Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013