Trung tâm Thí nghiệm và Khảo sát xây dựng Bạch Đằng

– Địa chỉ : 268 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng
– Điện thoại : 031.3856.433
– Số Fax : 031.3782.629
– Email    : bachdangtsc@gmail.com