Văn phòng đại diện Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ : Số 227 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM
– Điện thoại : 08.6292.1862
– Số fax : 08.3.845.9199
– Email    : vpddhcm@vnn.vn