Xây dựng Nhà máy Thép cán nóng Cái Lân

Dự án xây dựng Nhà máy Thép cán nóng Cái Lân thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng cơ sở Cụm Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân. Với giá trị hợp đồng 133 tỷ đồng, dự án được Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 (đơn vị thành viên của Tổng Công ty) thi công.
Trong quá trình thi công do chủ đầu tư bổ xung thay đổi thiết kế một số hạng mục để phù hợp với dây chuyền công nghệ. Vì vậy dự án giãn tiến độ, dự kiến Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 sẽ hoàn thành và bàn giao toàn bộ phần xây dựng cho chủ đầu tư trong đầu quý II năm 2009.


Nhà máy Thép cán nóng


Phối cảnh tổng thể Cụm Công nghiệp Cái Lân – Quảng Ninh

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn